เกี่ยวกับชีวิตด้านในที่คลี่ออกมาว่าการงานแห่งชีวิตแยกไม่ออกจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ทั้งยังเกี่ยวกับการฟัง “เสียงเรียก” และ “สัญญาณ” ที่ปรากฎระหว่างทาง… Yuval Noah Harari (ยูวัล โนอาห์ แฮรารี) (ผู้แปล ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์,ธิดา จงนิร, ยิปซี, สนพ. 17 เรื่องสั้นของชีวิตคนเดินดินที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อม บอกเล่าด้วยภาษาเรียบตรงไร้การปรุงแต่งของนักเขียนผู้ธรรมดาสามัญ…

กุหลาบ graham thomas

กุหลาบ graham thomas

You May Also Like

More From Author