ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (เครื่องประดับเงิน) 1 ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการฝ่ายผลิตเครื่องประดับเงินทั้งระบบ เช่น หล่อ แต่ง ฝัง ขัด ชุบ 2 บริหารจัดการทรัพยากร และแก้ไขปัญหาในฝ่ายผลิตทั้งหมด three บริหารจัดการงานเอกสารอย่างมีระบบและนำส่งรายงานให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตอย่างถูกต้องและครบถ้วน 4 งานอื่นๆ ที่ไ… เจ้าหน้าที่ตีราคาสินค้า (เครื่องประดับเงิน) 1 รับข้อมูลสินค้าจากsalesเพื่อทำการตีราคา 2 ทำการตีราคาสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด three ยืนยันราคากลับไปที่sales และลูกค้าก่อนดำเนินการออกตั๋ว ใบสั่งผลิต 4 การกำหนดรายละเอียดในตั๋ว ใบสั่งผลิต 5 ตรวจสอบราคาที่ตีไว้ เทียบกับราคาที่จ้างจริงภายหลั… ผู้จัดการคลินิก ทองหล่อ แนะนำ และขายแพคเกจโปรโมชั่นลูกค้าได้ บริหารจัดการพนักงาน คุณหมอ และแม่บ้านในคลินิก ทั้งเรื่องการทำงาน เนื้องาน และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เป็นผู้นำ brief ก่อนเริ่มงาน และสรุปตอนเลิกงาน คอยสอดส่องและดูแลลู… สร้อยคอผู้หญิงทําจากลูกปัดหินธรรมชาติและเครื่องประดับชุบทอง ภาพประกอบเวกเตอร์แบน ภาพประกอบสต็อก… ช่างแต่งงานทอง-งานเงิน 1 ทำการแต่งตัวเรือนงานทอง k และงานเงิน 2 แต่งผลิต ชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตาม order ที่ได้รับ three ดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และ รักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน four รายงานหัวหน้างาน หากพบปัญหา หรือเหตุที่จะทำให้การผลิตไม่เป็นไปต…

เครื่องประดับ ชุบ ทอง

การชุบโลหะ หมายถึง การนำโลหะ อาจจะเป็น เงิน ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส มาชุบด้วยทองคำ หรือ ทองคำขาว การชุบทองนั้นส่วนใหญ่ที่รับชุบกันมีอยู่ three ประเภทคือ 1.ชุบทองไมครอน 2.ชุบทองคำขาว 3.ชุบทอง 24 เค ซึ่งป อ่านต่อ…. แหวนพญานาค กำไลพญานาค แหวนและกำไล เครื่องประดับชุบทอง24k.

เครื่องประดับ ชุบ ทอง

เครื่องประดับ ชุบ ทอง

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สาขาบางบัวทอง) ตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย สืบสวน สอบสวนกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นในสาขา ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คปอ เจ้าหน้าที่ fireman รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สุ่มตรวจเช็ค inventory สินค้า ควบคุม cctv และระบบรักษาความปลอ… ที่ปรึกษาความงาม ประจำสาขาทองหล่อ ที่ปรึกษาด้านความงาม advisor ต้อนรับและให้คำปรึกษาด้านความงาม สร้างความประทับใจและความพอใจแก่ลูกค้า นำเสนอและปิดการขายผลิตภัณฑ์ บริการ ของคลินิกแก่ลูกค้า เพื่อผลักดันยอดขาย ให้คำแนะนำ ติดตามผลการรักษา รับบริการ และรีวิวผลจากลูกค้า ในทุกช่องทาง ดูแ… ผู้ช่วยทันตแพทย์ / Dental assistant สาขาทองหล่อ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านทันตกรรมกับลูกค้าที่ใช้บริการ ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น…

เครื่องประดับ ชุบ ทอง

You May Also Like

More From Author