แม่และเด็ก

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางจําหน่ายนม โครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน Zero31 บาท ถุง กล่อง สอดคล้องกับแนวทางการปรับราคานมพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน